Vauvatesti: kirja hyvä, muutoin ei tarvetta testille.